Mẫu đơn khiếu nại mới nhất 2022

Ngoài việc khởi kiện vụ án hành chính tại Tòa án nhân dân có thẩm quyền thì cá nhân, cơ quan, tổ chức hoặc cán bộ công chức có quyền khiếu nại để yêu cầu xem xét lại quyết định hành chính, hành vi hành chính của cơ quan hành chính nhà nước, của người có thẩm quyền trong cơ quan hành chính nhà nước hoặc quyết định kỷ luật cán bộ, công chức khi cá nhân, cơ quan, tổ chức hoặc cán bộ, công chức có căn cứ cho rằng quyết định hoặc hành vi đó là trái pháp luật, xâm phạm quyền, lợi ích hợp pháp của mình. Vậy trình tự khiếu nại diễn ra như thế nào? mẫu đơn khiếu nại được viết ra sao? Hãy cùng tìm hiểu những thông tin liên quan đến khiếu nại và mẫu đơn khiếu nại trong bài viết dưới đây của chúng tôi.

mau-don-khieu-nai
Ảnh minh họa: Mẫu đơn khiếu nại mới nhất

Khiếu nại là gì?

Trên thực tế, các vụ việc khiếu nại thường xảy ra phổ biến trên nhiều lĩnh vực, ví dụ như khiếu nại cơ quan hành chính trong việc thực hiện thủ tục liên quan đến đất đai (gọi tắt là khiếu nại về đất đai), khiếu nại về quyết định phê duyệt phương án bồi thường khi thu hồi đất, khiếu nại về quyết định xử phạt vi phạm hành chính, khiếu nại quyết định buộc thôi việc,…

Theo quy định của pháp luật, khiếu nại là việc công dân, cơ quan, tổ chức hoặc cán bộ, công chức theo thủ tục do Luật này quy định, đề nghị cơ quan, tổ chức, cá nhân có thẩm quyền xem xét lại quyết định hành chính, hành vi hành chính của cơ quan hành chính nhà nước, của người có thẩm quyền trong cơ quan hành chính nhà nước hoặc quyết định kỷ luật cán bộ, công chức khi có căn cứ cho rằng quyết định hoặc hành vi đó là trái pháp luật, xâm phạm quyền, lợi ích hợp pháp của mình.

Theo đó:

Chủ thể khiếu nại bao gồm công dân, cơ quan, tổ chức hoặc cán bộ, công chức có quyền, lợi ích hợp pháp bị xâm phạm bởi quyết định hành chính, hành vi hành chính.

Đối tượng khiếu nại là những quyết định hành chính hoặc hành vi hành chính của cơ quan hành chính nhà nước, của người có thẩm quyền trong cơ quan hành chính nhà nước hoặc quyết định quyết định kỷ luật cán bộ, công chức.

Cơ sở khiếu nại là khi có căn cứ cho rằng quyết định hành chính, hành vi hành chính, quyết định kỷ luật đó là trái pháp luật và xâm phạm đến quyền và lợi ích hợp pháp của mình.

Thẩm quyền giải quyết khiếu nại sẽ phụ thuộc vào từng trường hợp cụ thể, ví dụ như:

  • Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp xã, Thủ trưởng cơ quan thuộc Ủy ban nhân dân cấp huyện có thẩm quyền giải quyết khiếu nại lần đầu đối với quyết định hành chính, hành vi hành chính của mình, của người có trách nhiệm do mình quản lý trực tiếp;
  • Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp tỉnh giải quyết khiếu nại lần đầu đối với quyết định hành chính, hành vi hành chính của mình và khiếu nại lần hai đối với quyết định hành chính, hành vi hành chính của Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp xã, Thủ trưởng cơ quan thuộc Ủy ban nhân dân cấp huyện đã giải quyết lần đầu nhưng còn khiếu nại hoặc khiếu nại lần đầu đã hết thời hạn nhưng chưa được giải quyết;
  • Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp tỉnh có thẩm quyền giải quyết khiếu nại lần đầu đối với quyết định hành chính, hành vi hành chính của mình; giải quyết khiếu nại lần hai đối với quyết định hành chính, hành vi hành chính của Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp huyện, Giám đốc sở và cấp tương đương đã giải quyết lần đầu nhưng còn khiếu nại hoặc khiếu nại lần đầu đã hết thời hạn nhưng chưa được giải quyết; Giải quyết tranh chấp về thẩm quyền giải quyết khiếu nại giữa các cơ quan, đơn vị thuộc phạm vi quản lý của mình.

Đơn khiếu nại là gì?

Như đã phân tích, nếu cho rằng quyền và lợi ích hợp pháp của bản thân bị xâm phạm thì công dân, cơ quan, tổ chức hoặc cán bộ, công chức có thể khiếu nại quyết định hành chính, hành vi hành chính quyết định kỷ luật đó đến có quan, cá nhân có thẩm quyền để giải quyết. Việc khiếu nại sẽ được thể hiện thông qua đơn khiếu nại. Nói cách khác, đơn khiếu nại là phương tiện để người khiếu nại truyền tải thông tin, nguyện vọng tới người có thẩm quyền giải quyết khiếu nại. Đơn khiếu nại phải được sử dụng đúng mẫu đơn khiếu nại theo quy định của pháp luật. Đồng thời, các thông tin trong Mẫu đơn khiếu nại cũng phải được điền một cách đầy đủ và chính xác.

mau-don-khieu-nai
Ảnh minh họa: Mẫu đơn khiếu nại

Xem thêm: 

Mẫu đơn khiếu nại mới nhất 2022

Các quy định về khiếu nại được thể hiện rõ tại Luật khiếu nại năm 2011. Cùng với đó, Nghị định 124/2020/NĐ-CP hướng dẫn chi tiết về các điều khoản của Luật khiếu nại năm 2011. Trong đó, có bao gồm mẫu đơn khiếu nại mới nhất theo quy định hiện hành. Nội dung cụ thể của mẫu đơn khiếu nại như sau:

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

……………, ngày… tháng… năm……

ĐƠN KHIẾU NẠI

Kính gửi:

Họ và tên người khiếu nại:……………………………………………………………………………….. ;

Địa chỉ:……………………………………………………………………………………………………..;

Số CMND/Hộ chiếu/Thẻ căn cước công dân…………… , ngày cấp…………. , nơi cấp:…………………………..

Tên của cơ quan, tổ chức, cá nhân bị khiếu nại:……………………………………………………;

Địa chỉ:……………………………………………………………………………………………………..;

Khiếu nại về việc:………………………………………………………………………………………..;

Nội dung khiếu nại:……………………………………………………………………………………….

(Tài liệu, chứng cứ kèm theo – nếu có)

1………………………………………………….

2………………………………………………….

3…………………………………………………

4…………………………………………………

5…………………………………………………

 

NGƯỜI KHIẾU NẠI
(Chữ ký hoặc điểm chỉ)

Họ và tên

Cách viết mẫu đơn khiếu nại

Để hoàn thành mẫu đơn khiếu nại trên, bạn cần điền đầy đủ các thông tin như sau:

Mục “Kính gửi”: Ghi tên cơ quan, tổ chức, cá nhân có thẩm quyền giải quyết khiếu nại.

Mục “Họ và tên người khiếu nại”: Ghi họ, tên và địa chỉ của người khiếu nại. Nếu là người đại diện của cơ quan, tổ chức thực hiện việc khiếu nại thì ghi rõ chức danh, tên cơ quan, tổ chức mà mình được đại diện. Nếu là người được ủy quyền khiếu nại thì ghi rõ cơ quan, tổ chức, cá nhân ủy quyền.

Mục “Địa chỉ”: Ghi địa chỉ nơi cư trú của người khiếu nại.

Mục “Số CMND/Hộ chiếu/Thẻ căn cước công dân”: Ghi thông tin về số thẻ, ngày cấp, nơi cấp của CMND/Hộ chiếu/Thẻ căn cước công dân. Nếu người khiếu nại không có CMND/Hộ chiếu/Thẻ căn cước công dân thì ghi các thông tin theo giấy tờ tùy thân.

Mục “Tên của cơ quan, tổ chức, cá nhân bị khiếu nại”: Ghi tên và địa chỉ của cơ quan, tổ chức, cá nhân bị khiếu nại.

Mục “Khiếu nại về việc”: Ghi khiếu nại quyết định hành chính, hành vi hành chính về việc gì, ghi rõ khiếu nại lần đầu hoặc lần hai.

Mục “Nội dung khiếu nại”: Ghi tóm tắt nội dung khiếu nại; ghi rõ cơ sở của việc khiếu nại; yêu cầu giải quyết khiếu nại.

Phần nội dung khiếu nại đòi hỏi phải chính xác, logic và chặt chẽ.

Luật sư tư vấn soạn đơn khiếu nại

Khi cho rằng quyền và lợi ích của bản thân bị xâm phạm bởi các quyết định hành chính, hành vi hành chính, quyết định kỷ luật thì ngoài khởi kiện vụ án hành chính, nhiều người lại lựa chọn con đường khiếu nại vì những ưu điểm về mặt thời gian, thủ tục,… Để truyền tải một cách đầy đủ và đúng thông tin tới người có thẩm quyền giải quyết khiếu nại, người khiếu nại cũng cần hoàn thành mẫu đơn khiếu nại một cách chính xác và đầy đủ.

Để được tư vấn, hướng dẫn soạn đơn khiếu nại chuẩn nhất hoặc cần được cung cấp mẫu đơn khiếu nại mới nhất, hãy liên hệ tới Cộng đồng pháp luật để được hỗ trợ chi tiết nhất. Ngoài mẫu đơn khiếu nại, chúng tôi cũng hỗ trợ tư vấn các vấn đề pháp lý về khiếu nại nói riêng và các vướng mắc pháp lý khác nói chung.

Hotline: 0983.984.269

Email: congdongphapluat.ls@gmail.com

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *