Thủ tục xóa án tích năm 2023

Thủ tục xóa án tích

Xóa án tích là một trong những quy định thể hiện tính nhân văn của Nhà nước đối với những người đã bị kết án hình sự, giúp họ làm lại cuộc đời và hòa nhập với cộng đồng. Vậy xóa án tích là gì? Điều kiện xóa án tích được quy định như thế nào? thủ tục xóa án tích tại sở tư pháp ra sao? Xóa án tích cần những giấy tờ gì? Luật sư hình sự sẽ có những chia sẻ về vấn đề thủ tục xóa án tích trong bài viết dưới đây.

Nếu có những vướng mắc pháp lý cần được hỗ trợ, hãy liên hệ với chúng tôi qua hotline 0965504269

thu-tuc-xoa-an-tich
Ảnh minh họa: Thủ tục xóa án tích

Án tích là gì?

Án tích là hậu quả pháp lý của việc phạm tội và là một trong những hình thức thực hiện trách nhiệm hình sự. Đây là đặc điểm xấu về nhân thân của người bị kết án nhưng không có tính vĩnh viễn. Án tích tồn tại trong quá trình người phạm tội bị kết án về một tội phạm cho đến khi được xóa án tích.

Nếu một người đã từng phạm tội, chưa được xóa án tích nhưng lại phạm tội mới thì khi quyết định hình phạt, Tòa án có thể coi việc chưa xóa án tích là một trong những tình tiết tăng nặng tội phạm.

Xóa án tích là gì?

Thủ tục xóa án tích được quy định chương X của BLHS 2015. Theo đó, người bị kết án sau khi được xóa án tích sẽ được coi như chưa bị kết án. Trường hợp đặc biệt, người bị kết án do lỗi vô ý với tội ít nghiêm trọng; tội nghiêm trọng không bị coi là có án tích.

Để được xóa án tích, người mang án tích cần đáp ứng những điều kiện, và phải thực hiện thủ tục xóa án tích cần thiết theo quy định của pháp luật.

Điều kiện để được xóa án tích

Theo quy định, việc xóa án tích bao gồm:

 • Đương nhiên được xóa án tích;
 • Xóa án tích theo quyết định của tòa án;
 • Xóa án tích theo diện đặc biệt.

Theo đó, xóa án tích đối với mỗi trường hợp sẽ có những quy định khác nhau, áp dụng đối với mỗi đối tượng khác nhau. Chúng tôi tổng hợp và phân tích để bạn đọc dễ tiếp cận như sau:

Các trường hợp được đương nhiên xóa án tích

Đương nhiên được xóa án tích được áp dụng đối với người bị kết án không thuộc về các tội về:

 • An ninh quốc gia, các tội phá hoại hòa bình;
 • Chống loài người và tội phạm chiến tranh;
 • Đã chấp hành xong hình phạt chính; thời gian thử thách án treo hoặc hết thời hiệu thi hành bản án.

Nếu từ khi chấp hành xong hình phạt chính hoặc hết thời gian thử thách án treo hoặc hết thời hiệu thi hành án, người đó đã chấp hành xong hình phạt bổ sung, các quyết định khác của bản án và không thực hiện hành vi phạm tội mới trong thời hạn sau đây:

 • 01 năm trong trường hợp bị phạt cảnh cáo, phạt tiền, cải tạo không giam giữ, phạt tù nhưng được hưởng án treo;
 • 02 năm trong trong trường hợp bị phạt tù đến 05 năm;
 • 03 năm trong trường hợp bị phạt tù từ trên 05 năm đến 15 năm;
 • 05 năm trong trường hợp bị phạt tù từ trên 15 năm, tù chung thân hoặc tử hình nhưng đã được giảm án.

Trường hợp người bị kết án đang chấp hành hình phạt bổ sung là quản chế, cấm cư trú, cấm đảm nhiệm chức vụ, cấm hành nghề hoặc làm công việc nhất định, tước một số quyền công dân mà thời hạn phải chấp hành dài hơn thời hạn nêu trên thì thời hạn đương nhiên được xóa án tích sẽ hết vào thời điểm người đó chấp hành xong hình phạt bổ sung.

Xóa án tích theo quyết định của Tòa án

Căn cứ vào tính chất của tội phạm, thái độ chấp hành pháp luật, thái độ lao động của người bị kết án mà Tòa án sẽ ra quyết định xóa án tích với tội phạm xâm phạm an ninh quốc gia, các tội phá hoại hòa bình, chống loài người và tội phạm chiến tranh.

Người phạm tội sẽ được xóa án tích khi đáp ứng các điều kiện tương ứng với các tội danh có mức phạt tù như sau:

 • Đã bị phạt tù 03 năm mà không phạm tội mới trong thời hạn 03 năm kể từ khi chấp hành xong bản án hoặc kể từ khi hết thời hiệu thi hành bản án;
 • Đã bị phạt tù trên 03 năm đến 15 năm mà không phạm tội mới trong thời hạn 07 năm kể từ khi chấp hành xong bản án hoặc hết thời hiệu thi hành án;
 • Đã bị phạt tù 15 năm mà không phạm tội mới trong thời hạn 15 năm kể từ khi chấp hành xong bản án hoặc hết thời hiệu thi hành án.

Trường hợp người bị kết án đang chấp hành hình phạt bổ sung là quản chế, cấm cư trú, tước một số quyền công dân mà thời hạn phải chấp hành dài hơn thời hạn nêu trên thì Tòa án quyết định việc xóa án tích từ khi người đó chấp hành xong hình phạt bổ sung.

Tòa án căn cứ vào tính chất của tội phạm đã thực hiện, thái độ chấp hành pháp luật, thái độ lao động của người bị kết án và thời hạn không thực hiện hành vi phạm tội mới để ban hành quyết định xóa án tích.

Xóa án tích trong trường hợp đặc biệt

Trong trường hợp người bị kết án có những biểu hiện tiến bộ rõ rệt và đã lập công, được cơ quan, tổ chức nơi người đó công tác hoặc chính quyền địa phương nơi người đó cư trú đề nghị, Tòa án quyết định việc xóa án tích nếu người đó đã bảo đảm được ít nhất một phần ba thời hạn.

Theo quy định tại Điều 73 Bộ luật hình sự 2015, cách tính thời hạn để xóa án tích như sau:

 • Thời hạn để đương nhiên xóa án tích và xóa án tích theo quyết định của tòa án căn cứ vào hình phạt chính đã tuyên.
 • Người bị kết án chưa được xóa án tích mà thực hiện hành vi phạm tội mới và bị Tòa án kết án bằng bản án có hiệu lực pháp luật thì thời hạn để xóa án tích cũ được tính lại kể từ ngày chấp hành xong hình phạt chính hoặc thời gian thử thách án treo của bản án mới hoặc từ ngày bản án mới hết thời hiệu thi hành.
 • Người bị kết án trong trường hợp phạm nhiều tội mà có tội thuộc trường hợp đương nhiên được xóa án tích, có tội thuộc trường hợp xóa án tích theo quyết định của Tòa án thì căn cứ vào quy định về thời hạn xóa án tích đối với các trường hợp xóa án tích theo quyết định của Tòa án, Tòa án quyết định việc xóa án tích đối với người đó.
 • Người được miễn chấp hành phần hình phạt còn lại cũng được coi như đã chấp hành xong hình phạt.
thu-tuc-xoa-an-tich
Ảnh minh họa: Thủ tục xóa án tích

Thủ tục xóa án tích

Thủ tục xóa án tích được quy định tại Điều 369 Bộ luật tố tụng hình sự năm 2015, theo đó:

Đối với trường hợp đương nhiên được xóa án tích.

 • Người thuộc diện được đương nhiên xóa án tích nộp đơn đến cơ quan quản lý cơ sở dữ liệu lý lịch tư pháp có thẩm quyền yêu cầu cấp phiếu lý lịch tư pháp là họ không có án tích.
 • Trong thời hạn 05 ngày kể từ ngày nhận được yêu cầu của người được đương nhiên xóa án tích và xét thấy có đủ điều kiện để được đương nhiên xóa án tích, cơ quan quản lý cơ sở dữ liệu lý lịch tư pháp cấp phiếu lý lịch tư pháp là họ không có án tích.

Với trường hợp xóa án tích theo quyết định của Tòa án và xóa án tích trong trường hợp đặc biệt:

 • Người bị kết án phải có đơn yêu cầu xóa án tích gửi Tòa án đã xét xử sơ thẩm vụ án. Đồng thời, cần có nhận xét của chính quyền xã, phường, thị trấn nơi họ cư trú hoặc cơ quan, tổ chức nơi họ làm việc, học tập.
 • Trong thời hạn 03 ngày kể từ ngày nhận được đơn của người bị kết án. Tòa án đã xét xử sơ thẩm chuyển tài liệu về việc xin xoá án tích cho Viện kiểm sát cùng cấp. Trong thời hạn 05 ngày kể từ ngày nhận tài liệu do Tòa án chuyển đến, Viện kiểm sát cùng cấp có ý kiến bằng văn bản và chuyển lại tài liệu cho Tòa án.
 • Nếu xét thấy đủ điều kiện thì trong thời hạn 05 ngày kể từ ngày nhận tài liệu do Viện kiểm sát chuyển đến, Chánh án Tòa án đã xét xử sơ thẩm phải ra quyết định xóa án tích. Trường hợp chưa đủ điều kiện thì quyết định bác đơn xin xóa án tích.
 • Trong thời hạn 05 ngày kể từ ngày ra quyết định xóa án tích hoặc quyết định bác đơn xin xóa án tích. Tòa án đã ra quyết định phải gửi quyết định này cho người bị kết án, Viện kiểm sát cùng cấp, chính quyền xã, phường, thị trấn nơi họ cư trú hoặc cơ quan, tổ chức nơi họ làm việc, học tập.

Liên hệ Luật sư hình sự giỏi

Như vậy, chúng tôi đã có những tổng hợp và phân tích đối với thủ tục xóa án theo quy định của pháp luật Việt Nam.

Nếu bạn có vấn đề thắc mắc hoặc có những vướng mắc pháp lý trong lĩnh vực hình sự, hãy liên hệ với chúng tôi để được tư vấn và hỗ trợ kịp thời nhất.

Hotline: 0865504269

Email: congdongphapluat.ls@gmail.com

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *