Mẫu đơn khởi kiện vụ án hành chính mới nhất

Để khởi kiện một vụ án hành chính thì ngoài việc chuẩn bị các giấy tờ, chứng từ kèm theo thì bạn cần có đơn khởi kiện theo đúng mẫu đơn khởi kiện vụ án hành chính. Trong bài viết này, Cộng đồng pháp luật sẽ cung cấp đến bạn mẫu đơn khởi kiện vụ án hành chính mới nhất và cách viết đơn khởi kiện vụ án hành chính chuẩn nhất.

mau-don-khoi-kien-vu-an-hanh-chinh
                                Ảnh minh họa: Mẫu đơn khởi kiện vụ án hành chính

Khởi kiện vụ án hành chính là gì?

Khởi kiện vụ án hành chính là việc yêu cầu Toà án giải quyết vụ án hành chính để bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp của mình. Cụ thể, cá nhân, tổ chức, cơ quan nhà nước, theo quy định của pháp luật tố tụng hành chính yêu cầu tòa án thụ lý án hành chính để bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp của cá nhân, tổ chức, cơ quan nhà nước, công chức bị xâm hại bởi các quyết định hành chính, quyết định kỉ luật buộc thôi việc.

Trong thời hạn luật định, nếu khiếu nại đến cơ quan hành chính nhà nước đã ra quyết định hành chính, thực hiện hành vi hành chính không được giải quyết hoặc không đồng ý với việc giải quyết khiếu nại đó thì cá nhân, cơ quan, tổ chức có quyền yêu cầu Toà án giải quyết vụ án hành chính để bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp của mình.

Đối tượng khởi kiện vụ án hành chính bao gồm:

  • Quyết định hành chính, hành vi hành chính, trừ các quyết định, hành vi được quy định tại Điểm a, b và c khoản 1 Điều 30 Luật tố tụng hành chính 2015;
  • Quyết định kỷ luật buộc thôi việc công chức giữ chức vụ từ Tổng Cục trưởng và tương đương trở xuống;
  • Quyết định giải quyết khiếu nại về quyết định xử lý vụ việc cạnh tranh;
  • Danh sách cử tri bầu cử, danh sách xử tri trưng cầu ý dân.
mau-don-khoi-kien-vu-an-hanh-chinh
                        Ảnh minh họa: Mẫu đơn khởi kiện vụ án hành chính

Mẫu đơn khởi kiện vụ án hành chính

Mẫu đơn khởi kiện vụ án hành chính mới nhất hiện nay là mẫu số 01, được ban hành kèm theo Nghị quyết 02/2017/NQ-HĐTP ngày 13 tháng 01năm 2017. Nội dung cụ thể như sau:

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

……, ngày….. tháng…… năm…….

ĐƠN KHỞI KIỆN

 

Kính gửi: Tòa án nhân dân……………………………………………………………………

Người khởi kiện: …………………………………………………………………………………..

Địa chỉ:…………………………………………………………………………………………………..

Số điện thoại (nếu có):……………………., số fax (nếu có):…………………….

Địa chỉ thư điện tử (nếu có): …………………………………………………………….

Người bị kiện:…………………………………………………………………………………….

Địa chỉ:……………………………………………………………………………..

Số điện thoại (nếu có):……………………., số fax (nếu có):…………………….

Địa chỉ thư điện tử (nếu có): …………………………………………………………….

Người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan (nếu có):…………………………..

Địa chỉ:………………………………………………………………………………………..

Số điện thoại (nếu có):……………………., số fax (nếu có):…………………….

Địa chỉ thư điện tử (nếu có): …………………………………………………………….

Quyết định …………….. bị kiện số……… ngày….. tháng….. năm….. của………………………………. về ……………………………………………………………..

Hành vi hành chính bị kiện…………………………………………………………

Tóm tắt nội dung quyết định hành chính, quyết định kỷ luật buộc thôi việc, quyết định giải quyết khiếu nại về quyết định xử lý vụ việc cạnh tranh, nội dung giải quyết khiếu nại về danh sách cử tri hoặc tóm tắt diễn biến của hành vi hành chính(10):             ………………………………………………………………………………

Nội dung quyết định giải quyết khiếu nại (nếu có):………………………………

Yêu cầu đề nghị Tòa án giải quyết:……………………………………………………

Người khởi kiện cam đoan không đồng thời khiếu nại ……….đến người có thẩm quyền giải quyết khiếu nại

Những tài liệu, chứng cứ chứng minh kèm theo đơn khởi kiện gồm có:

1…………………………………………………………………………………………………….            2…………………………………………………………………………………………………….            ………………………………………………………………………………………………….

Người khởi kiện

 

Hướng dẫn soạn thảo đơn khởi kiện vụ án hành chính

Để hoàn thành mẫu đơn khởi kiện vụ án hành chính trên, bạn cần điền đầy đủ các thông tin tương ứng sau:

Mục “Ngày, tháng, năm” ghi địa danh, ngày, tháng, năm làm đơn khởi kiện (ví dụ: Thái Bình, ngày 20 tháng 9 năm 2020).

Mục “Kính gửi” ghi tên Tòa án có thẩm quyền giải quyết vụ án; nếu là Tòa án nhân dân cấp huyện, thì cần ghi rõ Tòa án nhân dân huyện nào thuộc tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương nào (ví dụ: Tòa án nhân dân huyện A thuộc tỉnh B), nếu là Tòa án nhân dân cấp tỉnh, thì ghi rõ Tòa án nhân dân tỉnh (thành phố) nào (ví dụ: Tòa án nhân dân tỉnh Thái Bình).

Mục “Người khởi kiện” nếu người khởi kiện là cá nhân, thì ghi họ tên; trường hợp người khởi kiện là người đại diện hợp pháp của người chưa thành niên, người mất năng lực hành vi dân sự, người bị hạn chế năng lực hành vi dân sự, người có khó khăn trong nhận thức, làm chủ hành vi thì đồng thời phải ghi rõ họ tên, địa chỉ của người được đại diện; nếu người khởi kiện là cơ quan, tổ chức, thì ghi tên cơ quan, tổ chức và ghi họ, tên của người đại diện hợp pháp của cơ quan, tổ chức khởi kiện đó.

Mục “Địa chỉ” ghi địa chỉ tại thời điểm nộp đơn khởi kiện. Nếu người khởi kiện là cá nhân, thì ghi đầy đủ địa chỉ nơi cư trú (ví dụ: Nguyễn Văn A, trú tại thôn B, xã C, huyện D, tỉnh E); nếu người khởi kiện là cơ quan, tổ chức, thì ghi địa chỉ trụ sở chính của cơ quan, tổ chức đó.

Mục “Người bị kiện” nếu người bị kiện là người có thẩm quyền thì ghi chức danh của người bị kiện (ví dụ: Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh A); nếu là cơ quan, tổ chức, thì ghi tên, địa chỉ trụ sở của cơ quan, tổ chức đó.

Mục “Quyết định” tùy theo từng trường hợp mà ghi quyết định hành chính hoặc quyết định kỷ luật buộc thôi việc hoặc quyết định giải quyết khiếu nại về quyết định xử lý vụ việc cạnh tranh hoặc quyết định giải quyết khiếu nại về danh sách cử tri.

Mục “Tóm tắt nội dung …” tùy theo từng trường hợp mà ghi tóm tắt nội dung cụ thể của quyết định hành chính hoặc quyết định kỷ luật buộc thôi việc hoặc quyết định giải quyết khiếu nại về quyết định xử lý vụ việc cạnh tranh hoặc quyết định giải quyết khiếu nại về danh sách cử tri hoặc hành vi hành chính.

Mục “Yêu cầu Tòa án giải quyết” nêu cụ thể từng vấn đề yêu cầu Tòa án giải quyết như: Yêu cầu hủy bỏ toàn bộ hoặc một phần quyết định hành chính và quyết định giải quyết khiếu nại có liên quan (nếu có); buộc thực hiện hoặc chấm dứt hành vi hành chính; hủy quyết định kỷ luật buộc thôi việc trái pháp luật; hủy một phần hoặc toàn bộ quyết định giải quyết khiếu nại về quyết định xử lý vụ việc cạnh tranh; buộc cơ quan lập danh sách cử tri sửa đổi, bổ sung danh sách cử tri theo quy định của pháp luật; buộc cơ quan, tổ chức bồi thường thiệt hại, khôi phục quyền, lợi ích hợp pháp của cơ quan, tổ chức, cá nhân bị xâm phạm do quyết định hành chính, hành vi hành chính, quyết định kỷ luật buộc thôi việc, quyết định giải quyết khiếu nại về quyết định xử lý vụ việc cạnh tranh trái pháp luật gây ra…

Mục “Người khởi kiện cam đoan” tùy từng trường hợp mà ghi quyết định hành chính, quyết định kỷ luật buộc thôi việc, quyết định giải quyết khiếu nại về quyết định xử lý vụ việc cạnh tranh, quyết định giải quyết khiếu nại về danh sách cử tri, hành vi hành chính.

Mục “Những tài liệu, chứng cứ…” Ghi rõ tên các tài liệu kèm theo đơn khởi kiện gồm có những tài liệu gì và phải đánh số thứ tự (ví dụ: các tài liệu kèm theo đơn gồm có: 1. Bản sao Quyết định xử phạt vi phạm hành chính; 2. Bản sao chứng minh nhân dân (căn cước công dân),…)

Mục “Người khởi kiện ký tên” nếu người khởi kiện là cá nhân, thì phải có chữ ký hoặc điểm chỉ của người khởi kiện đó; trường hợp người khởi kiện là cá nhân, không biết chữ, không nhìn được, không thể tự mình làm đơn khởi kiện, không thể tự mình ký tên hoặc điểm chỉ thì có thể nhờ người khác làm hộ đơn khởi kiện và phải có người có năng lực hành vi tố tụng hành chính đầy đủ làm chứng, ký xác nhận vào đơn khởi kiện; nếu là cơ quan, tổ chức khởi kiện, thì người đại điện hợp pháp của cơ quan, tổ chức khởi kiện ký tên, ghi rõ họ tên, chức vụ của mình và đóng dấu của cơ quan, tổ chức đó.

Luật sư hướng dẫn soạn đơn khởi kiện vụ án hành chính

Để thuận lợi trong bước nộp hồ sơ để Tòa án xem xét và thụ lý hồ sơ khởi kiện, bạn cần chuẩn bị các giấy tờ, chứng cứ kèm và đơn khởi kiện theo đúng mẫu đơn khởi kiện vụ án hành chính theo quy định. Ngoài ra, các thông tin trên đơn cũng phải điền đầy đủ và chính xác. Như vậy sẽ giảm thiểu các trường hợp bị trả lại đơn khởi kiện hoặc bị yêu cầu sửa đổi, bổ sung đơn. Hãy liên hệ với chúng tôi để được tư vấn về thủ tục khởi kiện vụ án hành chính, mẫu đơn khởi kiện vụ án hành chính mới nhất và cách viết đơn khởi kiện vụ án hành chính qua các phương thức sau:

Hotline: 0865.504.269

Email: congdongphapluat.ls@gmail.com

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *